Aktualności


Rekrutacja do projektu "Nasze Karpaty - budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości".

W związku z pozyskaniem przez naszą szkołę wsparcia finansowego w w ramach I osi priorytetowej - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja ogłaszamy nabór uczniów do projektu realizowanego we współpracy z Gimnazjum w Giraltovcach:

"Nasze Karpaty - budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości"

Rekrutacja rozpocznie się 27.03.2017 r. i potrwa do 5.04.2017 r.

Projekt skierowany jest do uczniów ZSL w Ustrzykach Dolnych i Gimnazjum w Giraltovcach zainteresowanych przyrodą, historią i kulturą pogranicza polsko - słowackiego. Zajęcia odbywać się będą w czterech grupach:
- grupa przyrodnicza (16 osób, po 8 z każdego państwa),
- grupa historyczna (16 osób, po 8 z każdego państwa),
- grupa kulturowa (28 osób, po 14 z każdego państwa)
- grupa kulinarna (10 osób, po 5 z każdego państwa).

Cele projektu:
Wzmocnienie kontaktów transgranicznych między społecznością Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych i Gimnazjum w Giraltovcach oraz promowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza wśród młodzieży i lokalnej społeczności na terenie Polski i Słowacji.
Cele te realizowane będą poprzez różnorodne działania takie jak warsztaty szkolne, zajęcia terenowe, czy spotkania ze specjalistami z obszaru pogranicza polsko - słowackiego.


Zasady rekrutacji:
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie proszeni są o złożenie karty zgłoszenia udziału w projekcie w sekretariacie szkoły do 5.04.2017 r. do godz. 15.00.

Regulamin rekrutacji
Karta zgłoszenia


8.02.2017 r.

Miło nam poinformować, że w ramach I osi priorytetowej - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja pozyskaliśmy wsparcie finansowe w wysokości ok. 45 tys. EUR na realizację wniosku "Nasze Karpaty - budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości". Partnerem projektu jest Gimnazjum w Giraltovcach, szkoła partnerska, z którą współpracujemy od 8 lat i razem zrealizowaliśmy już dwa duże projekty. 


30.08.2016

30.08.2016 r. na Słowacji odbyło się spotkanie dyrekcji Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych z dyrekcją Gimnazjum w Giraltovcach. Dyrektorzy obu szkół podjęli decyzję o przystąpieniu do I naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ogłoszonego przez Euroregion Karpacki wspólnie z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Podczas spotkania ustalono wspólne cele do realizacji, działania i ich harmonogram. Ustalono liczbę osób zaangażowanych przy realizacji mikroprojektu, wstępnie omówiono przydział czynności i podpisano porozumienie partnerskie.


26.11.2015

26 listopada ustrzyckie liceum gościło delegację z partnerskiej szkoły z Giraltoviec.
Podczas spotkania, na które przybył nowy dyrektor Gimnazjum w Giraltowcach - pan Róbert Mihalenko, dyrektorzy obu szkół wyrazili gotowość do realizacji kolejnych projektów i omówili zasady dalszej współpracy.12 i 13 maja miały miejsce zajęcia związane z opracowaniem materiału do ostatniego szlaku ekomuzów w Polanie.28 i 29 kwietnia odbyły się zajęcia na przygotowywanym szlaku w Kracunovcach.W dniach 9-10 kwietnia zajęcia odbyły się na terenie Riopienki.W dniach 2 - 3 kwietnia odbyły się zajęcia w Marhanii na Słowacji.Wyjazd przygotowawczy do Ropienki –
rozpoznanie terenu pod jeden z etapów szlaku ekomuzeów.Realizacja II części warsztatów na terenie Polski.Realizacja II części warsztatów na terenie Słowacji.Realizacja I części zajęć warsztatowych.Podpisanie wstępnych porozumień o współpracy w ramach organizowania sieci współpracujących szkół.Spotkanie kadry realizującej projekt w Giraltovcach na Słowacji.